Rainbow Resources Group is now part of Axis Group

We are proud to announce you that as from today Rainbow Resources Group will be joining Axis Group. Axis Group has been a leading player in the recruitment and HR services industry for nearly 25 years.

We both have a lot in common: our scopes of clients and candidates, our methodology, our qualitative positioning in the market and last but not least, our ethic and values.

Together, we are looking forward with strong conviction to power your HR goals through a large scope of HR services.

Read more via the button below

Employees Employers

Rainbow Resources Group is now part of Axis Group
1

Wendbaar werken, werken zonder hiërarchie?

  • 2 Min read
Success.jpg

Wilt u meer weten over nieuwe bedrijfsculturen en andere manieren van leidinggeven dan raad ik u aan even te grasduinen op de blog van “Corporate Rebels”* of het boek van Frederic Laloux** naast uw nachtkastje te leggen “Reinventing Organizations”. Het zal uw kritisch denken rond dit onderwerp zeker aanscherpen.

Bij “Wendbaar Werk” (Engels: agile) hoort vaak een cultuur van zelfsturende teams. Men spreekt hier soms over “squad teams” of “tribes” of “chapters”. In dit verhaal leiden teams zichzelf en krijgen ze de vrijheid om zich te organiseren zoals zij dit het best vinden om resultaten te boeken. Voor sommige klinkt dit als muziek in de oren, kosten besparen én mensen meer zin geven in hun job. Hoe mooi kan het zijn? Doelstelling bij dit alles? teams dichter bij de klant brengen om zo sneller te kunnen reageren op de markt en haar evoluties. Mensen meer zeggenschap geven over hun rol binnen het bedrijf, sneller laten evolueren en ook zo weer beter kunnen inspelen op de trends en evoluties met gemotiveerde werknemers.

Deze bedrijfscultuur niet nieuw. Laloux zijn boek leert ons dat reeds in de jaren ’80-tig bedrijven bezig waren met deze transformaties. Het is dus een “oud konijn” die men tevoorschijn tovert en die nu aan aandacht wint. Waarom net nu? Omdat de werknemer anno 2017, vooral dan Gen. Y en Gen. Z anders denken over hun werkinvulling. Zij zoeken bedrijfsculturen van vertrouwen. Ruimte om kennis te delen en zichzelf continue te ontplooien.

Managementgoeroes en professoren hebben onderzocht en gevonden dat geen van beide, hiërarchische of vlakke arbeidsstructuur, een vloek of zegen hoeft te zijn.

Belangrijk is dat u als organisatie de verandering toepast voor interne redenen en uit eigen overweging en niet omdat dit op korte termijn winst zou opleveren. Uw medewerkers moeten klaar zijn voor het nieuwe model. Maar vooral de CEO, Raad Van Bestuur én de aandeelhouders moeten dit proces opstarten en ten volle coachen en steunen.  

Het is niet omdat het in een andere organisatie een enorm succes is dat het in uw onderneming ook zo zal zijn. Weinig hiërarchie vraagt veel eigen initiatief, veel consequent handelen en doorzettingsvermogen van heel veel mensen. Verwacht bij de invoering in ieder geval heel wat weerstand en nood aan begeleiding of coaching. 

Het model beantwoordt aan de ambities en wensen van jonge generaties op de arbeidsmarkt. De vraag is of ze de attitude en competenties hebben om het instant te houden? 

Heeft u ervaring met vlakke structuren of zelfsturende teams?

Deel ze met ons op LinkedIn

 

Frank Vande Voorde

 

* Corporate Rebels: http://corporate-rebels.com

** Reinvinting Organisations, 2015 geschreven door Frederic Laloux en uitgegeven bij LannooCampus

This website uses cookies. Read our cookie policy.