1

Wat wil een interne recruiter te weten komen tijdens een sollicitatiegesprek?

An.jpg
An Degryse
  • 3 Min read
setting-2473874_1920.jpg
Hoe kan jij je nu goed voorbereiden op een gesprek bij een klant?

Een gesprek bij een bedrijf zelf is immers toch nog een tikkeltje anders dan een interview met een consulent of headhunter. We geven je graag drie belangrijke elementen mee uit onze ervaring met inhouse-recruiters en business partners. Deze vragen transparant kunnen beantwoorden maken een significant verschil bij een selectie.

1. Wat motiveert je?

Je moet je voorstellen dat je selectie partner 1000 gesprekken per jaar doet, dat zijn er zo ongeveer 20 per week. Als kandidaat ben jij één van die 20 mensen die interne recruiters zien of spreken bij selectieprocessen voor een bedrijf. Dat zorgt ervoor dat deze recruiters elke dag heel veel zaken met elkaar kunnen vergelijken. Dat zorgt er ook voor dat zij heel ervaren zijn in het voeren van selectie-gesprekken en tot slot horen of lezen ze elke dag veel dezelfde dingen. Als jij dan zegt dat je gemotiveerd bent, dan wordt er al eens gedacht “ja, dat horen we elke dag”.

Motivatie is en blijft heel belangrijk. Gemotiveerde mensen spreken aan, gelooft men sneller, stralen meer zelfvertrouwen uit en werken aanstekelijk. Hoe kan je je motivatie laten blijken als kandidaat?

  • - Toon interesse in het productieproces en de producten, dit kan je concreet doen door vragen te stellen naar veiligheid, kwaliteit verbeteren, …
  • - Ken de historiek van het bedrijf waarvoor je solliciteert – google even of er recente persartikelen zijn
  • - Vraag een rondleiding bij een 2de gesprek en stel dan heel wat oprechte vragen naar hen hoe, wat en waarom van de producten of diensten.
  • - Ken de waarden van het bedrijf, die vindt je bij de missie en visie. Link die waarden concreet aan voorbeelden uit je eigen leven.

Die elementen zijn voor interne recruiters vaak belangrijker dan de pure technische competenties, die aangeleerd kunnen worden. 

2. Grootste succes en mislukking? 

Recruiters willen vooral te weten komen of er een fit is met de arbeidscultuur van het bedrijf of de organisatie. Hoe gaan ze daarnaar op zoek? Op een onrechtstreekse manier, bijvoorbeeld door te vragen naar jouw grootste succes of mislukking. Zo leren zij veel over jouw leercurve (hoe je leert, welke handelingen je stelt om te leren, …) en waar jij als persoon jouw energie uit haalt.

3. Wat zijn jouw passies? 

Bij heel wat bedrijven staat de waarde “passie” bovenaan. “Wat zijn jouw passies?”, is daarom een veelvoorkomende vraag. Anders verwoord gaat het om je drijfveren. Waar word jij spontaan blij van, bij welke taken, contacten of opdrachten gaat werken als vanzelf? Met welke zaken kan je spontaan uren doorgaan en geven jou een erg voldaan gevoel?

Als je op die vragen kan antwoorden dan zit je bij de elementen die je drijven, jouw intrinsieke motivatie. Als je die kan aanspreken in jouw beroepsactiviteit dan zit je snor. Je vermindert niet alleen de kans op bore-out en/of burn-out, je straalt ook dynamisme uit wat dan weer aanstekelijk werkt voor het team. Uit studies blijkt ook dat mensen die aan het werk zijn vanuit hun intrinsieke motivatie meer kans hebben op doorgroeien en een stabielere loopbaan ontwikkelen. Je passies uiten zich ook vaak in jouw mate van betrokkenheid en de wil om initiatief te nemen.

Wil je meer te weten komen over jouw intrinsieke motivatie, dan loont het de moeite om bijvoorbeeld een kerntalentenanalyse te doen. Het is een investering die je kan betalen met loopbaancheques en waar jij je hele verdere loopbaan van kan profiteren: https://www.coretalents.be/nl.

Wil je je graag goed voorbereiden op een gesprek bij een bedrijf of klant? Spreek erover met je consulent. Bij Rainbow Resources Group willen we jou daar heel graag in coachen.

This website uses cookies. Read our cookie policy.