1

Hoe pak jij de verloopintentie aan binnen jouw bedrijf?

An.jpg
An Degryse
  • 3 Min read
access-adult-black-and-white-1449052.jpg

Een hoog personeelsverloop vormt een belangrijke kopzorg voor bedrijven en HR-verantwoordelijken. Inzetten op leefbaar werk lijkt daarmee de sleutel voor bedrijven die hun werknemers willen behouden.

Een hoog personeelsverloop vormt een belangrijke kopzorg voor bedrijven en HR-verantwoordelijken. Onderzoek van de Stichting Innovatie & Arbeid wijst uit dat vooral demotivatie en een gebrek aan werkplezier het risico op een hoge verloopintentie doen toenemen. Maar ook onvoldoende leer- of ontwikkelingsmogelijkheden in de job, werkstressklachten of werk-privécombinatieproblemen spelen een rol in de beslissing om van job te veranderen. Inzetten op leefbaar werk lijkt daarmee de sleutel voor bedrijven die hun werknemers willen behouden.

Zowat 235.000 personen (10,8 %) overwogen vorig jaar (2017) regelmatig om van baan te veranderen. Dit aandeel ligt een zesde hoger dan in 2013 (8,9%) en zelfs een vierde hoger dan bij de start van de metingen in 2004 (8,1%).

Het stijgend cijfers is deels te verklaren door de economische heropleving: een krappe arbeidsmarkt en een groot aantal openstaande opportuniteiten laten meer werknemers op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging, die beter aansluit bij hun talenten en verwachtingen. Dat kan gaan om een opportuniteit waar men minder moet pendelen, die financieel interessanter is, meer werkzekerheid biedt of gewoon inhoudelijk boeiender is.

Kunnen we de cijfers nog verder opsplitsen per doelgroep? Bij twintigers (17,3%) zien we meer verloop dan bij vijftigplussers (5,2%). Ook medewerkers met een tijdelijk contract (17,4%) zijn meer geneigd om van job te veranderen dan hun vaste collega’s (9,8%) net als werknemers die dagelijks langer dan twee uur onderweg zijn (13,3%) tegenover hun collega’s die minder dan een halfuur pendelen (8,8%). De verloopintentie ligt ook hoger bij hooggeschoolden (11,7%) dan bij laaggeschoolden (7,6%) en bij professionals en middenkaders (12,1%) dan bij arbeiders (9,1%).

Naast deze persoonskenmerken blijkt vooral de werkbaarheid een belangrijk element in de verklaring van verloopintentie. Werkbaarheid vat zich samen in drie pijlers:

Werkbaar werk is werk dat

-       motiveert en leerkansen aanbiedt.

-       een goed evenwicht laat vinden tussen jouw job en je leven buiten het werk.

-       De werkstress op je job gezond en gedoseerd houdt.

2,7% van de werknemers met een werkbare job overweegt regelmatig een andere baan te zoeken. Drie keer zo hoog is dat cijfer bij de collega’s die met een van de drie pijlers in de knoop liggen (9,4%) en zelfs tien keer hoger bij werknemers die met meer dan 1 knelpunt kampen (27,4%).

Motivatie blijkt een sterke ‘voorspeller’. Het aandeel werknemers met een hoge verloopintentie ligt ruim zeven keer hoger bij werknemers met motivatieproblemen (33,4%) dan bij de collega’s die gemotiveerd aan de slag zijn (4,5%). Maar ook voor leermogelijkheden, psychische vermoeidheid en werk-privé-balans registreren we duidelijke verbanden. Bij werknemers die in hun job met een leerachterstand (22,7%), werkstressklachten (17,7%) of onevenwicht in de werk-privé-balans (23,4%) geconfronteerd worden, liggen de cijfers bijna drie keer hoger dan in de controlegroep.

Er is ook goed nieuws, 17% werknemers geeft aan dat zij een uiterst werkbare job hebben, waarbij de kwaliteit van de job meer dan ok kan worden genoemd.

Het is duidelijk dat inzetten op werkbaar werk een krachtige remedie vormt om ongewenst personeelsverloop tegen te gaan. Een doeltreffend retentiebeleid zet in op jobs waarvan je niet overspannen of ziek wordt, die boeiend en motiverend zijn, kansen bieden op bijblijven/bijleren en voldoende ruimte laten voor gezin en privéleven.

Alle informatie en ook concrete tools en praktijken vind je op http://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/leren-en-motiveren/hoe-slag, http://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/werkstress/hoe-slag en http://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/werk-privebalans/hoe-slag

 

 

Bron: Stichting voor Innovatie & Arbeid, oktober 2018

This website uses cookies. Read our cookie policy.