1

Het Nieuwe Werken, een totaalconcept!

An.jpg
An Degryse
 • 3 Min leestijd
blogging-336375_1920.jpg

"Hoe werknemers- in toenemende mate pure kenniswerkers die plaats- en tijdsonafhankelijk kunnen en mogen werken - optimaal kunnen functioneren in een digitale netwerkmaatschappij om zo een optimale klantenservice of resultaten te behalen?"

Het Nieuwe Werken is in die zin een continu aanpassingsproces gebaseerd op de afstemming tussen de fysieke werkomgeving, een efficiënt ICT-en informatiebeheer en een stimulerend HR-beleid. Deze drie pijlers zijn daarbij cruciaal. Slechts werken op één van deze drie zal nooit de gewenste resultaten opleveren. Steeds meer organisaties zoeken naar nieuwe manieren om ‘anders’ te gaan werken en gaan de werkplek van hun medewerkers daartoe anders organiseren inrichten.

Hoewel het concept door tal van organisaties verschillend wordt ingevuld, is de achterliggende gedachte grotendeels dezelfde en stoelt ze bij de concrete invulling vaak op dezelfde principes, zoals het voorzien van diverse flexibele werkplekken, het delen van werkplekken, meer digitale werking, het werken op afstand, een betere kennisdeling, enz.

Wijzigingen in het takenpakket, klantenverwachtingen, omgevingsfactoren en technologische mogelijkheden volgen elkaar in een steeds sneller tempo op.

Organisaties moeten meer dan voorheen snel en adequaat kunnen inspelen op deze wijzigingen. Flexibiliteit wordt een belangrijke factor. Dit heeft tot gevolg dat de werknemers zich ook meer en meer flexibel moeten opstellen. Daarnaast zorgen nieuwe mogelijkheden en de trend naar meer werken op afstand voor een verminderde nood aan werkplekken op kantoor. Ook vergroot bij ongewijzigd beleid hierdoor de leegstand van kantoren die toch weer moeten onderhouden worden. Om deze redenen gaan grote bedrijven steeds meer hun vastgoed afstoten en vervolgens weer inhuren. Bij wijzigende noden kan op die manier op snelle manier ruimte worden afgestoten of ingehuurd.

Uit studie van, en ervaringen uit, verschillende (succesvolle) projecten o.a. bij Hewlett Packard en Jones Lang LaSalle, en dichterbij Swiss Life Belgium en Secura halen we volgende leerpunten als u wil starten met het invoeren van het organisatieconcept.

 • De nood aan maatgerichte aanpak, waarbij vertrekkend vanuit bepaalde beginselen specifiek voor de organisatie (visie op lange termijn) steeds wordt gezocht naar een optimale afstemming van de werkomgeving op de betrokken organisatie en haar entiteiten (“One fits all doesn’t work”).
 • Het belang van de gedragenheid van de beslissingen, bij de top van de organisatie, het middenmanagement, de vakbonden en vervolgens ook het personeel

Het Nieuwe Werken is veel meer dan alleen thuiswerken en flexibele uren hebben.

De volgende tien principes zijn van belang.

 1. Medewerkers beoordelen op hun resultaten, niet op hun aanwezigheid.
 2. Ervoor zorgen dat medewerkers duidelijk weten wat er van hen verwacht wordt door kwalitatieve en/of kwantitatieve criteria in te bedden.
 3. Medewerkers de autonomie geven om zelf te bepalen hoe ze hun resultaten behalen.
 4. Voor de nodige infrastructuur zorgen om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken (technologie & werkplek).
 5. Een bepaalde vorm van flexibel werk toelaten.
 6. Dialoog en inspraak stimuleren over een optimale organisatie van het werk.
 7. De samenwerking tussen medewerkers aanmoedigen.
 8. Zorg dragen voor de balans tussen werk en privéleven.
 9. Duidelijke afspraken maken met medewerkers over hun beschikbaarheid en bereikbaarheid.
 10. Geloven in je medewerkers als inspiratiebron voor innovatie en ‘employee driven innovation’.

Goede voorbeelden en inspiratie vindt u bijvoorbeeld op de website van de Vlaamse Overheid over het nieuwe werken (https://overheid.vlaanderen.be/het-nieuwe-werken-hnw) of in boeken zoals “Reinventing Organisations” van Frederick Laloux.

Deze website maakt gebruik van cookies. Bekijk cookiebeleid.