1

Wat betekent authentiek zijn eigenlijk?

  • 2 Min leestijd
bednet.jpg
De principes van authenticiteit!

Kandidaten moeten authentiek zijn. Bedrijven moeten authentiek zijn.Als je tijdens een interview met een kandidaat vraagt of ze authentiek zijn antwoorden ze steevast en spontaan “ja”.Wat bedoel je met authentiek zijn? “ Ik ben mezelf”!Vragen om dit meer toe te lichten is vaak te moeilijk en deze persoon voelt zich op slag ongemakkelijk.

In dit artikel wil ik eerst uitweiden over de betekenis van het woord “authentiek”.

Authentiek zijn is je eigenste zelf zijn. Dit betekent dat je trouw bent aan je eigen persoonlijkheid, weten wat je wilt en opkomt voor je mening. Dit wil niet zeggen dat dit niet kan wijzigen of veranderen. Mettertijd verander je ook zelf als persoon en veranderen meningen en visies automatisch mee.

Je hebt je eigen oordeel en verdedigt deze ook. Je gaat een ander niet blindelings volgen.Als authentiek persoon kan je keuzes maken omdat je jezelf durft te zijn.

Authentiek zijn kan geweldig zijn maar is niet altijd even makkelijk. Het kan leiden tot niet geaccepteerd of zelfs niet aanvaard worden.

In het bedrijfsleven daarentegen wordt authenticiteit geassocieerd met consistent zijn, consistent in wat het bedrijf doet. Aanpassen, ja, maar reageren van binnenuit.

Seth Gooding zegt: “Being authentic as a business is doing what you promise”.Hirmima Ibarra schreef een interessant artikel in ‘the Harvard Business Review’: “ The Authenticity Paradox”.

In de zakenwereld betekent authentiek zijn voornamelijk consistent zijn in je uitvoering, waarden en principes reflecteren maar zich ook kunnen aanpassen aan omstandigheden zonder uit het oog te verliezen wat je belooft en hoe je je  profileert naar de buitenwereld.

Ik hoop dat dit artikel je kan helpen om de principes van authenticiteit te begrijpen.

We lezen graag jouw reactie op onze facebook of LinkedIn pagina.

 

Frank Vande Voorde

Deze website maakt gebruik van cookies. Bekijk cookiebeleid.