1

De Donuteconomie (Deel 1): Verander de doelstelling

An.jpg
An Degryse
  • 2 Min leestijd
colors-cropland-farm-1253748.jpg
Boeken lezen of beluisteren, de consultants bij Rainbow Resources Group zoeken er tijd voor. Zo blijven we mee, denken we na over waar u ook van wakker ligt en houden vinger aan de pols.

Kent u de missie van Rainbow Resources Group? 

Als u reeds met ons hebt gewerkt dan kent u zeker onze waarden die wij uitdragen. Onze waarden hangen samen met onze missie:  “To inspireadvise,and assist people and organisations on their journey to reachtheir professional goals and career dreams."

Inspiratie opdoen is nodig, een “todo” die in het kwadrant staat van “niet-dringend maar wel belangrijk” en waar we dus niet altijd aan toe komen als we blijven hangen in dringend én prioritair of zelfs dringend én niet-prioritair. 

Een boek waar al veel over gezegd en geschreven is, die de moeite waard is om te lezen is het boek van Kate Raworth, de Donuteconomie. Een kluif van 400 pagina’s die een denkkader aanbiedt om de 21ste eeuw op economisch vlak anders vorm te geven.

Wij geven u graag een krachtige samenvatting (bestaande uit meerdere delen) van dit boek, dat meer dan de moeite waard is om vast te pakken. Deel 1: Verander de doelstelling. 

Het bbp (de totale marktwaarde van alle goederen en diensten die in één jaar in één land zijn geproduceerd) is het koekoeksjong in het economische nest. In een halve eeuw veranderde het bbp van een beleidsoptie in een politieke noodzaak en dus in het doel van een economisch beleid. Bbp-groei wordt beschouwd als een must. Maar als we vertrekken van de fundamentele vraag  ’wat stelt mensen in staat te gedijen’ komen we bij iets anders uit dan een groeicurve zonder einde, nl. een donut, die de veilige en rechtvaardige ruimte vormt voor de mensheid. De binnenste rand is het sociaal fundament van menselijk welzijn en de buitenste rand het ecologisch plafond van de planetaire grenzen. We moeten komen tot een economie waarin ieders fundamentele behoeften wordt bevredigd, terwijl de levende wereld waarvan we afhankelijk zijn wordt beschermd.Onder het sociaal fundament liggen tekorten op het vlak van voeding, gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs, inkomen en werk, water en sanitaire voorzieningen, energie, netwerken, seksegelijkheid, sociale rechtvaardigheid, politieke inspraak alsook vrede en rechtvaardigheid. Boven het ecologisch plafond liggen de klimaatverandering, verzuring van de oceanen, chemische vervuiling, stikstof- en fosforverzadiging, zoetwateronttrekking, grondconversie, vermindering van de biodiversiteit, luchtvervuiling en aantasting van de ozonlaag. (zie tekening 1)

Vijf factoren spelen een cruciale rol om in een veilige en rechtvaardige ruimte voor iedereen terecht te komen: bevolking, verdeling, ambitie, technologie en bestuur.

[img id=432 size=medium alt="" title=""]Stockphotos/DonutEconomytekenin1.jpg[/img]

Deze website maakt gebruik van cookies. Bekijk cookiebeleid.