1

Plaats je best een foto op je cv of juist niet?

  • 3 Min leestijd
2image-from-rawpixel-id-561019-jpeg1.jpg

Bij het schrijven van je CV zal je vast ook over het ‘foto-dilemma’ gevallen zijn. “Moet ik echt een foto op mijn CV plaatsen?” En je denkt verder: “hmm, ja. Zo kan de recruiter zien hoe ik er uit zie.” Of  “hmm, nee, toch maar niet”. Of misschien heb je (uit zelfzekerheid) jezelf de vraag nog niet gesteld en heb je de foto toegevoegd en er verder niet bij stilgestaan. Hoe dan ook is het een goed idee om hier het een en ander over op te klaren.

Het is eigenlijk een heel dubbel verhaal. We zullen de voor –en tegenargumenten aanhalen en vervolgens ons standpunt als organisatie daarbij innemen.

Neen, geen foto op het CV.

Laten we teruggaan naar de essentie van een CV. Het dient om aan je volgende werkgever in spe te tonen wie je bent (in de strikte zin: jouw naam), wat je kent, en wat je kan, met andere woorden: je kennis, je ervaring, en je skills. Daar houdt het op wat betreft de essentie. Uiteraard, voor sommige jobs behoort een foto tot die essentie. We hebben het dan over functies als model of acteur of actrice. Maar over het algemeen wordt een foto dus niet beschouwd als noodzakelijk en zou de besluitvorming tijdens het rekruteringsproces daar niet op mogen berusten.

Ten tweede kunnen foto’s aansturen op (onopzettelijke) discriminatie, bias, of vooringenomenheid. Recruiters zouden hun beslissingen bewust of onbewust kunnen baseren op het uiterlijk van de persoon, iets dat jammer genoeg meer realiteit is dan dat we zouden willen. Sommige bedrijven gaan zelfs zo ver dat ze een nultoleratiebeleid invoeren inzake foto’s bij sollicitaties om zo aanklachten over discriminatie te vermijden. Foto’s, maar ook andere irrelevante a priori-informatie (zoals naam, adres, en gender) worden dan verwijderd of CV’s met foto’s worden geweerd. Op die manier dekken ze zichzelf in tegen gerechtelijke procedures inzake discriminatie en bovendien wordt op die manier een bias-vrij rekruteringsproces aangemoedigd.

Een ander argument dat kan worden aangehaald is die van ruimte. Het is sowieso al niet gemakkelijk om al je professionele en academische ervaringen en competenties op twee A4-pagina’s te krijgen. Waarom zou je het je nog moeilijker maken en extra ruimte in beslag nemen voor een irrelevante foto? Bovendien zoeken recruiters je profiel op sociale media toch op, en zien ze daar je foto. Geen reden om de foto dan nog eens op je CV te tonen. Je zou eventueel ook een link naar je LinkedIn-profiel kunnen toevoegen. Op die manier help je de recruiter bij het vinden van je foto, maar verlies je er geen ruimte door op je CV.

Jawel, wel een foto op het CV.

Ons laatste argument op de vorige pagina is ook een argument om juist wel een foto te plaatsen. De redenering is dan vaak dat aangezien recruiters je sociale media bezoeken, ze je foto toch zullen zien. Dan kan je ze even goed al toevoegen op je CV. Dat maakt het geheel authentieker en persoonlijker. Bovendien springt je CV met foto, naast CV’s zonder foto, er meteen uit, zeker als je een mooie professionele, uitnodigende en aantrekkelijke foto gebruikt (lees: professioneel en uitnodigend voor de recruiter). Het zal dan geen negatief effect hebben en enkel een meerwaarde zijn.

Onze mening

Bij Rainbow Resources Group kunnen kandidaten kiezen of ze met of zonder foto solliciteren. Enkel je skills, ervaring, kennis en attitude worden in rekening gebracht. Wij nemen bij ons op kantoor steeds een foto van de kandidaat, omdat we uit ervaring weten dat op die manier de kans vergroot om door een klant uitgenodigd te worden. Reden daarvoor is te vinden in het feit dat iets ‘beeldend’ altijd meer uitnodigend is dan iets zonder beelden. Wij werken enkel met klanten die onze waarden delen. Discriminatie hoort daar niet bij. Bij Rainbow Resources Group omarmen we diversiteit. Dat betekent dat voor ons het dilemma om wel of niet een foto op je CV te plaatsen niet eens zou mogen bestaan. Wij baseren onze beslissingen op skills, ervaring, kennis en attitude.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Bekijk cookiebeleid.