1

Persoonlijkheidstesten in een sollicitatie process

Tanya.jpg
Tanya Kruijer
 • 6 Min leestijd
writing-828911_1920.jpg

In de afgelopen jaren is het gebruik van een persoonlijkheidstest op de werkplek toegenomen.

Studies hebben aangetoond dat werknemers die goed in een organisatie passen, meer tevreden zijn en vaker langer binnen de organisatie blijven. En twee keer raden wat de meest effectieve manier is om ervoor te zorgen dat een werknemer in een organisatie past?

Klopt, persoonlijkheidstesten!

Richard Branson heeft ooit gezegd “bedrijfskennis en beroepsspecifieke vaardigheden kun je leren, maar je kunt geen persoonlijkheid trainen', dus om de meest effectieve werknemers in je team te krijgen, kun je misschien best persoonlijkheidstesten doen.

Maar, aan welke persoonlijkheids testen mag en kun je je zoal verwachten?

Hieronder zetten we de 4 meest gebruikelijke persoonlijkheidstesten even op een rijtje:

 1. De DISC test:

  Het persoonlijkheidsprofiel van DISC, geïntroduceerd door Walter Clark in 1940, is ontworpen om dominantie (D), invloed (I), standvastigheid (S) en consciëntieusheid (C) te meten.

  Met een DISC-assessment bepaal je jouw persoonlijkheid door een persoonlijke DISC-profiel samen te stellen op basis van je kenmerkende dagelijkse gedrag.

  Het DiSC®-model biedt een gemeenschappelijke taal die mensen kunnen gebruiken om zichzelf beter te begrijpen en hun gedrag aan anderen aan te passen binnen een werkteam, een verkooprelatie, een leiderschapspositie of andere relaties.

  Wat te verwachten?

  De test bestaat uit 28 groepjes van telkens vier beweringen. Kies de beschrijving die je het beste bij jezelf vindt passen. Lees daarna de overige drie keuzemogelijkheden in datzelfde groepje en kies de beschrijving die je het minst goed bij jezelf vindt passen. Voor elk groepje van vier beschrijvingen moet je er dus één kiezen die het meest op jou van toepassing is, en één die het minst van toepassing is.

  Resultaten:

  Zodra je de test voltooid hebt, kun je een grafiek vinden die jouw Dics profiel weergeeft. Meestal gaat dit gepaard met een bondige tekstuele beschrijving van je persoonlijkheidsprofiel. Je kijgt een gedetailleerde omschrijving over wat typerend is voor mensen met een D/I/S/C stijl, wat je sterke kanten zijn en je mogelijke valkuilen. Je mag je dan ook verwachten aan een lijst met tips en manieren om het best om te gaan met je collega’s op de werkvloer, en met andere type kleuren.  

 2. De Jung-Persoonlijkheidstest/MBTI persoonlijkheidstest:

  De Jung-test is gebaseerd op het persoonlijkheidsmodel van de Zwitserse psychiater Carl Jung.

  Dit model is in de psychologie een populair model en wordt vaak gebruikt om persoonlijkheidsvragenlijsten te maken. Met deze test kun je meer inzicht krijgen in wie je bent, wat jouw voorkeuren zijn, hoe jij het meest efficient werkt, hoe jij informatie opneemt, hoe jij met mensen omgaat en wat er het beste bij je past als het gaat om werk of opleiding.

  De meest bekende aanpassing van dit werk is de Myers Briggs Type Indicator (MBTI). Katherine Briggs en haar dochter Isabel Myers Briggs wilden Jung's Type-werk populair maken, en zijn hierin enorm geslaagd. De MBTI wordt veelvuldig gebruikt in bedrijven, en in educatieve, counseling- en therapie-instellingen.

  Wat te verwachten?

  De Jung-persoonlijkheidstest bestaat uit 60 vragen, de MBTI test uit 88 (of 93 – afhankelijk van welke op website je hem aflegt). Kies de beschrijving die jou het beste beschrijft. Je moet er één selecteren, zelfs als geen van beide lijkt te gelden.

  De verschillende types zijn telkens een combinatie van vier persoonlijkheidskenmerken:

  • Extravert/Introvert: waar richt jij je aandacht op?

  • Observerend/Intuïtief: hoe neem jij informatie op?

  • Denken/Voelen: hoe neem jij beslissingen?

  • Oordelen/Waarnemen: hoe ga jij om met de wereld om je heen?

   En dus zijn er 16 verschillende mogelijkheden als resultaat.

  Resultaten:

  De resultaten van de MBTI vragenlijst geven inzicht in verschillen tussen mensen. Dit inzicht kan veel misverstanden en communicatiestoornissen wegnemen. De MBTI helpt je om je voorkeuren of die van je team af te stemmen op de eigenschappen die bruikbaar zijn bij een taak of opdracht. Eens jouw “type” gekend is, krijg je een gedetailleerde uitleg en omshrijving van je voorkeuren, je dominiante en zwakkere functies, je talenten en compententies. Het toont ook aan waar je eventuele valkuilen zitten en waar groei en ontwikkeling mogelijk is.

 3. De 16-Persoonlijkheden test:

  De 16 persoonlijkheden test werd voor het eerst gepubliceerd door Cattle, Tatsuoka en Eber in 1949, maar sindsdien zijn er meer toevoegingen geweest. De test is gebaseerd op de Jung en de MBTI test maar de vragenlijst is ontworpen om normaal gedrag te meten en kan worden gebruikt voor loopbaanontwikkeling, personeelsselectie, en persoonlijke en professionele begeleiding.

  Het meet warmte, redeneren, emotionele stabiliteit, dominantie, levendigheid, regelbewustzijn, sociale durf, gevoeligheid, waakzaamheid, abstractheid, openheid, vrees, openstaan voor verandering, zelfredzaamheid, perfectionisme en spanning.

  Wat te verwachten?

  Vanaf 16 jaar is de test beschikbaar online en moet je ongeveer 30 minuten rekenen voor het invullen van de 130 vragen.

  Deze test is gebaseerd op het Jung model maar deelt de persoonlijkheden in 4 groepen.

  Analysten, Diplomaten, Schildwachters en Verkenners. Die groepen worden dan nog eens in 4 typen onderverdeeld.

  Resultaten:

  Eens je resultaten binnen zijn, krijg je een enorm gedetailleerde uitleg over jouw type. Na een korte introductie van je type, krijg je een uitleg over jouw type in de volgende categorien:

  Sterktes & valkuilen, romantische relaties, vriendschappen, ouderschap, carrière pad, gewoontes op de werkvloer en tot slot een conclusie. Ook geven ze een aantal bekendheden weer die dezelfde type hebben als jij, wat het vergelijken interessant maakt. 

 4. De Big-Five test:

  Tegenwoordig zijn de meeste psychologen het er over eens dat de persoonlijkheid bestaat uit vijf belangrijke clusters van persoonlijkheidseigenschappen. Deze worden ook wel de Grote Vijf, of Big Five genoemd. Deze clusters van vijf eigenschappen zijn:

  Extraversie; emotionele onbekommerdheid; gewetensvolheid; vriendelijkheid en openheid.

  Met behulp van een techniek die factoranalyse-onderzoekers wordt genoemd, kunnen onderzoekers de antwoorden van mensen op honderden persoonlijkheidsitems bekijken en de vraag stellen "wat is het beste om een individu samen te vatten?"

  Wat te verwachten?

  De vragenlijst bestaat uit 120 stellingen, en duurt ongeveer 15 minuten. Kies voor elke stelling het antwoord dat je mening het beste weergeeft. De keuzes zijn “Helemaal niet mee eens”, “Niet mee eens”, “Neutraal”, “Mee eens” en “Helemaal mee eens”. Voor de beste resultaten, probeer niet te vaak “neutraal” te kiezen.

  Resultaten:

  Zoals je hier ziet in het voorbeeld, krijg je percentages per eigenschap. Als we bijvoorbeeld Neuroticisme nemen in het voorbeeld, met hoge scores, wordt dit gezien als een hoge emotionele rectiviteit en dus kwetsbaarheid voor stress. Openheid heeft een zeer hoge score en dit wordt aanzien als een intellectuele nieuwsgierigheid, met een voorkeur voor afwisseling. Deze type personen zoeken meer dan alleen routine en hebben intense en euforische ervaringen nodig om zich het best te voelen.

  Eens je de test aflegt, krijg je een gepersonaliseerde uitleg per eigenschap.

Conslusie

Onder het motto “kennis is key” is het misschien een goed idee om jezelf voor te bereiden en thuis alvast eens de testen af te leggen. Op die manier ben je voorbereid voor eventuele testen die je moet afleggen tijdens een sollicitatie, maar heb je ook een betere zelfkennis wat alleen maar een grote troef kan zijn!

De linken naar de testen kun je hier vinden:

Onthoud goed dat tijdens het  invullen van de testen, het eerste wat er bij je opkomt doorgaans het meest betrouwbare antwoord is.

Ook is het belangrijk om te weten dat er geen goede of slechte resultaten zijn. Mensen zijn geneigd om bepaalde soorten gedrag, vaardigheden en houdingen te ontwikkelen die in verband worden gebracht met hun type, maar er zijn natuurlijk ook verschillende mensen van hetzelfde type.

Elk mens is uniek en elk type is even waardevol.

Deze website maakt gebruik van cookies. Bekijk cookiebeleid.