Privacy Policy

 

1. Uw privacy is belanrijk

a) Rainbow Resources Group verzamelt persoonlijke informatie over u wanneer u zich registreert op onze site, wanneer u een persoonlijke ontmoeting hebt met een medewerker, wanneer u een formulier invult of ons documenten stuurt.

b) Door deze site te bezoeken, stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de elementen die worden beschreven in deze privacyverklaring.

2. Wat voor soort informatie verzamelen we?

a) Informatie verstrekt in het kader van:

- Uw gebruik van onze website
- Uw registratie voor onze websiteservices
- Je CV of sollicitatie
- Uw abonnement op e-mails met opdrachtmeldingen
- Online tests die u kunt doen
- Uw referenties
- Uw voorkeuren voor het zoeken naar werk
- Uw arbeidsverleden
- Je competenties
- Uw salaris en extralegale voordelen
- Andere informatie opgenomen in uw CV
Een deel van het bovenstaande bevat persoonlijke informatie die kan worden gebruikt om u uniek te identificeren. De gegevens kunnen van gevoelige aard zijn, zoals medische of strafregisters. Al deze informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de wet, en dan alleen indien relevant voor uw aanvraag.

b) Deze site gebruikt ook cookies om uw activiteiten bij te houden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw apparaat worden gedownload wanneer u onze website bezoekt. Ze maken het eenvoudiger voor u om in te loggen en onze website te gebruiken.

c) U erkent dat alle gegevens die u aan ons bedrijf hebt verstrekt correct en niet misleidend zijn. Als informatie in de loop van de tijd zou veranderen, informeer ons dan op tijd.

3. Met welk doel gebruiken wij uw gegevens?

Wij zullen uw gegevens gebruiken en verwerken in het kader van onze activiteiten, d.w.z. werving en selectie op permanente en tijdelijke basis, coaching en bemiddeling.
We kunnen uw gegevens gebruiken en bekendmaken om u diensten te verlenen en om het wervingsproces te vergemakkelijken.
Wij zullen uw gegevens gebruiken om onze diensten aan u te verkopen.
We sturen u automatische e-mails en ander elektronisch bericht of marketingmateriaal.
We kunnen uw gegevens bekendmaken aan bedrijven en personen die onze wervingsdiensten gebruiken. Als zodanig worden uw gegevens naar klanten verzonden om hun vacatures te matchen.
We zullen uw gegevens gebruiken om de klantenservice te verbeteren
                                  - om inhoud, enquêtes of andere functies op onze website te beheren
                                  - om uw ervaring te personaliseren (om op uw te kunnen reageren
                                    individuele behoeften)
                                  - om uw vragen of opmerkingen te beantwoorden
 
We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden met een relevant belang, en in passende gevallen, zoals:

Publieke organisaties
Adviseurs: IT, verzekeringen
Beroepsverenigingen op aanvraag
Om onze rechten te beschermen
Om de persoonlijke veiligheid van andere gebruikers of leden van het publiek te waarborgen
Opmerking: wanneer we u e-mails sturen, kunt u zich op elk gewenst moment afmelden om geen verdere elektronische correspondentie te ontvangen.

4. Hoe beschermen we uw informatie?

We hebben een aantal beveiligingsmaatregelen getroffen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, zoals beveiligde computeropslag en papieren bestanden. We hebben interne procedures om de veiligheid van gegevens en processen te waarborgen, zoals sloten, alarmen, bewegingsmelders, enz.

5. Toegang tot en wijziging van uw persoonlijke gegevens

U kunt om toegang tot uw persoonlijke gegevens vragen voor raadpleging of correctie. Rainbow Resources Group behoudt zich het recht voor om u € 15 in rekening te brengen om ophaal- en administratiekosten te dekken.

6. Links van derden

Af en toe, naar eigen goeddunken, kunnen we producten of diensten van derden op onze website opnemen of aanbieden. Deze partijen hebben een afzonderlijk en onafhankelijk privacybeleid. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of activiteiten van deze gelinkte sites. Niettemin streven we ernaar de integriteit van onze site te beschermen en verwelkomen we alle feedback van u over deze sites.

7. Wijzigingen in onze privacyverklaring

Elke wijziging van deze Privacyverklaring zal op deze website worden gecommuniceerd. Het is in uw belang om deze Verklaring regelmatig te controleren om ervoor te zorgen dat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

8. Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft of wijzigingen in uw gegevens wilt aanbrengen, neem dan contact met ons op via admin@rainbowgroup.be